Blog

Hoe creëer je als ondernemer meer vrijheid en creatieve ruimte?

Parttime CFO Erwin Tiemens ondersteunt ondernemers bij het aanscherpen van hun strategie en het versnellen van groei. Erwin richt zich sterk op het vertalen van visie naar praktische uitvoering. We vroegen hem: hoe creëer je als ondernemer meer vrijheid en creatieve ruimte?

Ondernemers streven vaak naar rust en ruimte om zich te kunnen richten op innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Een ontspannen en geïnspireerde ondernemer is beter in staat om strategische beslissingen te nemen, wat vaak leidt tot duurzame groei en succes.

Vrijheid door ontmantelen van joint venture

“Ik heb drie voorbeelden van cases waarin ondernemers met behulp van een externe CFO meer creatieve vrijheid en ruimte ervaarden. Het eerste voorbeeld gaat over een pas aangetreden DGA die geconfronteerd werd met meerdere joint ventures, waarvan de samenwerkingen stroef verliepen. Denk hierbij aan strategische allianties met partners gericht op de ontwikkeling van een softwareproduct en een consultancydienst. De DGA benaderde mij om deze joint ventures te ontmantelen, met als doel om zonder financiële verliezen en met behoud van de relatie afscheid te nemen. Het ontmantelen van een joint venture is een intensief proces, maar de beëindiging resulteerde uiteindelijk in meer vrijheid en rust voor de DGA.”

Vrijheid door het kiezen van de juiste opvolger

“Het tweede voorbeeld betreft een situatie waarin ik werd benaderd om een belangrijke rol te spelen in het selectieproces van een nieuwe algemeen directeur, ter vervanging van de huidige DGA. Deze ondernemer wilde loskomen van het dagelijks aansturen van de business en verlangde naar meer vrijheid, nieuwe inspiratie en tijd om van het leven te genieten.”

“De DGA was sterk verweven met de organisatie, die een specifieke cultuur had opgebouwd. Het was cruciaal om een nieuwe directeur met de juiste competenties te vinden. Ik was betrokken bij het gehele proces: van de keuze voor de headhunter, het opstellen van een opvolgingsplan en het maken van een profielschets, tot het voeren van selectiegesprekken en het inwerken van de uiteindelijke directeur. Dit traject, dat ruim een jaar in beslag nam, gaf de DGA meer rust en vrijheid.”

Vrijheid door kwartaalplanning

“Het derde voorbeeld richt zich op het organiseren van zogenaamde kwartaalsessies. Vaak werken ondernemingen met een jaarplanning waarin grote en abstracte doelen worden vastgesteld, zoals het realiseren van een groei in nieuwe markten of met nieuwe producten. Wat ik regelmatig organiseer is de overstap naar een kwartaalplanning, om een ritme voor de ondernemer te creëren.”

“Uit ervaring weet ik dat het essentieel is om minimaal een keer per kwartaal een middag met het complete managementteam samen te komen. Dit is het moment om doelstellingen te evalueren, bij te sturen waar nodig, lessen te trekken en nieuwe doelen voor het volgende kwartaal te stellen. Dit kwartaalritme helpt enorm: een jaarplanning is vaak te lang, terwijl een maandplanning te kort is. De kwartaalplanning biedt precies de juiste balans, wat resulteert in focus, overzicht en rust voor de ondernemer. Zo weet je dat je op koers zit of dat bijsturing nodig is.”

Structuur, feiten en onafhankelijkheid

“De gemiddelde DGA heeft geen gebrek aan creativiteit en ambitie. Waar wij als CFO’s goed bij kunnen helpen is het brengen van feitelijkheid en structuur. Ik heb gewerkt met ondernemers die in tien minuten meer goede ideeën genereren dan ik – bij wijze van spreken – in een halfjaar. Als CFO’s zijn wij onafhankelijk, baseren we beslissingen op feiten en data en kunnen we juist door onze onafhankelijke positie het onbespreekbare goed bespreekbaar maken. Dankzij onze helicopterview kunnen we situaties scherper analyseren, wat vaak precies is wat de ondernemer nodig heeft.”

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren