Blog

Strategische planning voor duurzame groei – CFO Koos de Jong

Als parttime CFO helpt Koos de Jong ondernemers om een solide basis voor duurzame groei te creëren, met ook oog voor de impact op het milieu en hulpbronnen. In de volgende blog deelt hij praktische tips voor MKB-bedrijven. “Duurzaam is het nieuwe groeien.”

1. Kijk naar subsidiemogelijkheden

“Ik werk met bedrijven variërend in grootte van 5 tot 70 medewerkers, met een jaarlijkse omzet tussen 500k en 30 miljoen euro. Veel van deze bedrijven hebben financiering nodig om verder te kunnen groeien. Als CFO maak ik ondernemers vaak attent op subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn. Zo zijn er specifieke subsidies gericht op duurzaamheid beschikbaar voor innovatieve en duurzame initiatieven en investeringen, die bijvoorbeeld verkrijgbaar zijn via het RVO.”

2. Heb oog voor duurzaamheid

“In de bedrijven waar ik als CFO betrokken ben zijn cashflow en financiering vaak de belangrijke aandachtspunten. Ondernemers zien sustainability niet direct als een hoge prioriteit. Toch merk ik tijdens mijn gesprekken met financiers – zowel banken als non-bancaire en informele investeerders – dat duurzaamheid de laatste tijd een steeds belangrijker onderwerp wordt. Er vindt een duidelijke transitie plaats, en investeerders willen hierop anticiperen om geen kansen te missen, zelfs als het rendement op de korte termijn niet direct zichtbaar is. Met oog op de toekomst is het dus van belang om je hier als ondernemer bewust van te zijn.”

3. Duurzaamheid begint met kleine stapjes

“Je hoeft niet meteen je hele bedrijfsmodel om te gooien om investeerders of subsidies aan te trekken. Veranderingen kunnen ook geleidelijk worden doorgevoerd. Denk aan de overstap naar elektrisch vervoer, het implementeren van afvalscheiding en het verduurzamen van inkoopprocessen, bijvoorbeeld door te letten op de certificeringen van leveranciers. Investeerders tonen steeds meer interesse in circulair ondernemen en zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied. Het is als het ware een bewegende trein waarin zij willen stappen.”

4. Begin op tijd

“Als je van bepaalde subsidies gebruik wilt maken, is het essentieel om hier tijdig mee te beginnen. De aanvraag- en goedkeuringsprocessen zijn vaak langdurig, dus het is belangrijk om nu al actie te ondernemen. Zo voorkom je dat het subsidiebudget al is uitgeput of dat de gelden te laat beschikbaar komen. Anders loop je het risico dat je al aanzienlijke uitgaven hebt gedaan, waarvoor je eigenlijk de subsidie had kunnen benutten.”

5. Schakel hulp in van een CFO

“Als ondernemer komt er veel op je af, of het nu gaat om strategische planning of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Als CFO neem ik niet alleen de financiële aspecten onder de loep, maar speel ik ook een adviserende rol door de juiste partijen, financiers of subsidiemogelijkheden te identificeren en te betrekken. Mijn rol is ervoor te zorgen dat je als ondernemer de juiste koers vaart. Het aanvragen van subsidies kan intensief zijn, dus daar moet je tijd voor vrijmaken. Gelukkig hebben onze CFO’s vaak een uitgebreid netwerk, waardoor we deuren kunnen openen bij financiers en partijen waarmee we al eerder hebben samengewerkt.”

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.