Blog

Duurzaam groeien dankzij strategische planning

In een continu veranderende wereld met veel onvoorspelbaarheden is succesvol ondernemen geen piece of cake. Strategische planning, uitgestippeld door een bedreven CFO, zorgt voor houvast om gezond te groeien – zowel financieel als duurzaam. We vroegen parttime CFO en regionaal directeur Dirk Verbruggen naar zijn visie.

Verantwoorde bedrijfsgroei

Voor we in de details duiken, wat definities toelichten:

  • Strategische planning verwijst naar de langetermijndoelstellingen van je bedrijf en hoe je die gaat halen.
  • Duurzame groei definiëren we hier als stabiel groeien met minstens 5 à 10 procent per jaar, vooral via terugkerende omzet, en met een focus op waardecreatie. En dat alles met aandacht voor duurzaamheid in de brede betekenis: Environmental, Social, Governance (ESG). Ofwel: milieu-, sociale en beleidscriteria.

“De financiële insteek ligt voor de hand”, aldus Dirk. “MKB kloppen bij ons immers aan om hun bedrijf financieel gezond te laten groeien. Maar die financiële gezondheid gaat het best hand in hand met duurzaamheid. Je streeft dus best niet alleen naar winst om je financiële stakeholders zoals banken en aandeelhouders tevreden te stellen. Maar houdt tegelijk ook rekening met andere belanghebbenden. Denk aan medewerkers, klanten, leveranciers, de samenleving, de overheid, de planeet …”

Waarde creëren op meerdere vlakken

Grote bedrijven moeten sinds enige tijd verplichtingen nakomen op het vlak van ESG. Voor het organisaties met minder dan 250 werknemers gelden die nog niet. Maar dat is geen reden om ze links te laten liggen. Dirk: “Als MKB moet je waarde creëren en dat doe je niet louter met geld. De samenleving – en dus ook je klanten en leveranciers bijvoorbeeld – verwachten dat je verder en breder kijkt. Als je binnen een paar jaar nog relevant wil zijn, moet je nu nadenken over hoe je je bedrijf toekomstgericht maakt. Voor mij draait strategische planning dan ook rond duurzaam groeien én duurzaamheid in de brede betekenis. De CEO van een Belgische grootbank verklaarde publiekelijk dat bedrijven die niet duurzaam ondernemen, binnen enkele jaren geen kredietlijnen zullen meer krijgen”

Waarom een strategische planning daarbij het vetrekpunt is? “Daar zijn verschillende redenen voor”, vertelt Dirk. “In een strategisch plan formuleer je helder je missie en visie. Die geeft op haar beurt vorm aan de concrete acties die eruit voortvloeien. Je bepaalt ook prioriteiten zodat je vooral tijd en middelen steekt in dingen die je groei bevorderen. Een plan helpt ook om betere keuzes te maken op de lange termijn. Anders lopen ondernemers het risico dat ze alleen op de korte termijn denken en handelen. En dat kan ze duur komen te staan.”

Streven naar een evenwicht tussen belangen

Veel bedrijven in het MKB hebben geen (parttime) CFO in dienst. Ze hebben tijd noch kennis om zelf een strategisch businessplan te maken. Een ervaren parttime CFO kent de materie op zijn duimpje en geeft objectief advies. Dirk: “Ik kan mij goed inleven in mijn klanten, maar ik adviseer altijd vanuit mezelf: hoe zou ik omspringen met een bepaalde uitdaging? Welke acties zou ik ondernemen? En als het dan gaat over bedrijfsstrategie, koppel ik daar bijna automatisch duurzaamheid aan. Voor mij betekent het simpelweg dat we met z’n allen verder moeten kijken dan het eigenbelang en ook verder dan vandaag. Je moet niet per se circulair gaan ondernemen als dat niet binnen je mogelijkheden ligt. Maar nadenken over andere, duurzame businessmodellen en praktijken, is wel essentieel.”

In theorie mooi, maar in de praktijk niet altijd evident. De voorbije jaren werden veel ondernemers (on)rechtstreeks getroffen door de ene na de andere ramp. Corona, bevoorradingsproblemen door het Suez-incident, oorlogen, extreem weer, het inflatiespook …

“Bedrijven hebben al zoveel geworsteld dat ze bij wijze van spreken al blij zijn dat ze het nog redden”, verklaart Dirk. “Hun ‘business as usual’ is dooreengeschud. Daardoor ligt de focus meer op financiële gezondheid dan duurzaamheidsdoelstellingen. Een begrijpelijke reactie natuurlijk. Het is mijn rol om ze te ondersteunen en een evenwicht te vinden. Want ik ben ervan overtuigd dat financieel succes en ethisch ondernemen hand in hand gaan.”

Gids en sparringpartner in complex ondernemersklimaat

Concreet treden Dirk en zijn collega-parttime CFO’s op als sparringpartner voor de klant. Ze analyseren de huidige toestand, graven naar dromen en doelen, opportuniteiten en valkuilen. Dirk: “In een moeilijk ondernemersklimaat geven wij MKB ondernemers grip op hun zaak. We begeleiden ze bij strategische kwesties, maar ondersteunen ook met operationele zaken, financiering, noem maar op. Ook bij dat laatste is ons advies onmisbaar geworden. Alsmaar meer MKB ondernemers ondervinden moeilijkheden om geld te lenen – nochtans cruciaal om te investeren in (duurzame) innovaties. Wij zijn goed vertrouwd met alternatieve financieringsmogelijkheden zoals risicokapitaal, crowdfunding, activafinanciering, factoring, PMV achtergestelde leningen … Ook vanuit de overheid komt er complexe regelgeving op de bedrijven af. Onze kracht schuilt erin dat wij MKB ondernemers levensvatbare oplossingen aanreiken om uiteenlopende uitdagingen – waaronder duurzaamheid – op een doordachte, verantwoorde manier aan te pakken.”

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.