Blog

Zo zijn ondernemers klaar voor de toekomst!

Een goede voorbereiding is het halve werk. Veel van onze klanten hebben in de afgelopen periode gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid om de eerste klappen van de coronacrisis te overleven. In de komende periode zetten ze zich schrap voor wat komen gaat. Maar hoe bereid je je voor op een toekomst die onzeker is en welke stappen zijn hier voor nodig?

KMO bedrijven zijn van cruciaal belang in het aanjagen van het economische herstel na de periode van recessie die inmiddels aangebroken is. De KMO vormt tenslotte een essentieel onderdeel van onze economie. Ondanks de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid, is er al veel financiële schade toegebracht aan de KMO. Deskundig financieel advies zal in de komende periode van cruciaal belang blijken voor de KMO. Dit advies kan worden opgesplitst in drie elementen: het reageren, het plannen en het terugveren.

 

Reageer!
KMO bedrijven zijn niet altijd even sterk in strategische planning, terwijl dit juist nu van groot belang is. De wereld is aanzienlijk veranderd, ook voor de ondernemers. We zitten nu bijna aan het einde van de eerste reactiefase, die vooral draaide om het lijfsbehoud. Belangrijke actiepunten hierbij waren onder andere het aanvragen van overheidssteun, onderhandelingen met schuldeisers om de druk op de balans te verlichten en de – korte termijn – cash flow. In deze fase is professionele ondersteuning voor veel ondernemers een enorme steun geweest.

Plan!
De coronacrisis wordt vaak omschreven als ‘ongekend’ en er zijn weinig of geen gegevens uit vergelijkbare crises om toekomstige resultaten mee te voorspellen. De recessie zorgt voor onzekerheid en verschil in impact tussen verschillende sectoren: economen voorspellen een langdurige recessie waarbij het maar de vraag is welke ondernemingen het zullen overleven.

Om dit laatste scenario te ontwijken kunnen ondernemers zich voorbereiden op de (onzekere) toekomst aan de hand van scenarioplanning. Een middel dat weliswaar traditioneel vaker door grote bedrijven wordt toegepast, maar scenarioplanning en de voordelen hiervan zijn net zo goed toepasbaar op (en gunstig voor) de KMO.

Door verschillende scenario’s te schetsen en hiervoor een planning op te stellen – positief, negatief en ergens daartussenin – kunnen tastbare actieplannen worden gemaakt voor ieder scenario. Vervolgens kunnen die actieplannen worden uitgerold wanneer duidelijker wordt hoe de toekomst eruit ziet. Het is voor ondernemers verstandig om hierbij een aantal kritische vragen stellen, zoals:

  • Kijkend naar de eindconsument: Wie gaan er kopen? Hoeveel klanten zijn te verwachten? Wat gaan ze kopen en via welke kanalen?
  • Onder zakelijke klanten: Welke bedrijven zullen min of meer normaal doorgaan en welke komen in kleine of grotere problemen?
  • Zullen al onze concurrenten er nog zijn (niet alleen de grote, maar ook de kleine)? En in welke omvang?
  • Zal onze toeleveringsketen intact zijn? Waar zitten de risico’s? Hoe kan de continuïteit van de levering worden geborgd? Wat zal de prijsontwikkeling voor de inkoop zijn in vergelijking met nu?
  • Met welk ziekteverzuim van het personeel moeten we rekening houden? En doen we genoeg om ons personeel te beschermen?

Veer terug!
Indien goed voorbereid, zal de KMO zich sneller kunnen herstellen. Als tegen het einde van 2020 en het begin van 2021 een duidelijker economisch beeld ontstaat, kan een goede voorbereiding van belang zijn om sneller in te spelen op de realiteit.

In de tussentijd moeten ondernemers aan de hand van de gekozen strategie de kritische succesfactoren (KSF’s) identificeren die van invloed zijn op hun herstelvermogen en het vermogen om weer te gaan groeien. Met een set van dynamische KPI’s kan vervolgens worden gevolgd in hoeverre nieuwe doelen worden behaald.
Hierbij is het wel van belang ook het personeel te informeren over genomen beslissingen en over de voortgang die wordt bereikt, zodat hun betrokkenheid behouden blijft.

Door grip te krijgen op KPI’s als cash flow, klantenbehoud en/of werkkapitaal, is er weinig dat een goed voorbereide onderneming weerhoudt om de huidige economische en maatschappelijke problemen niet slechts te overleven, maar ook weer op te gaan bloeien.

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren