Blog

Philip Verhaeghe: uitweiden over kasstromen

Tijdens ons maandelijks CFO-overleg maken we al eens een interessante uitweiding. Dat komt er van als je enkele gedreven finance professionals in een zelfde ruimte samenbrengt! Zo ging het onlangs over kasstromen of wat daar moet voor doorgaan…

Zeg, ze hebben mij gevraagd om te speechen over bedrijfsfinanciering op een seminarie voor jonge KMO-ondernemers. Ik zou willen afsluiten met een topselectie van enkele bondige praktijktips. Hebben jullie wat inspiratie voor mij?

Cash is King!”

Ach, jong, dat is een cliché. ik wil wel wat meer originele inhoud bieden!

Omzet is ijdelheid, winst is gezond maar contant geld is realiteit.”

Dat gaat al meer de juiste richting uit, maar het is nog wat abstract…

Neem een strikte liquiditeitsplanning op in je businessplan.

Zoveel startende KMO’s willen snel een grote omzet realiseren. Maar omzet is niet het enige wat ze nodig hebben om te groeien. Je hebt immers vooral voldoende liquide middelen nodig voor je lonen, je kortetermijnactiviteiten en je noodzakelijke aankopen. Ik zeg altijd: Je faalt sneller door een gebrek aan cashflow dan door een gebrek aan winst! Je hebt dus echt wel een cashflowplan nodig om op elk ogenblik te weten hoeveel geld er binnenkomt en weggaat.

Dat is zeker een goeie! Wat denk je van deze:

Hoe langer je exploitatiecyclus, hoe hoger je netto-bedrijfskapitaalbehoefte.

Elke exploitatiecyclus brengt immers geldoverschotten en geldtekorten met zich mee. Maak regelmatig een stand van zaken op van je geplande uitgaven en inkomsten. Omdat je je inkomsten niet op hetzelfde moment ontvangt als dat je je bedrijfsuitgaven maakt, moet je die cyclus tijdig kunnen financieren. En wie blijft groeien krijgt bijna altijd te maken met  grotere voorraden en hogere klantenvorderingen. Hiervoor gebruik je dan best een kaskrediet of een exploitatiekrediet voor vaste voorschotten bij je bank. Daar hoef je echt niet voor te lenen.

Hier nog een korte maar belangrijke:

Factureren is geen bijzaak.

Te weinig ondernemers hebben een goede facturatieprocedure opgezet. Na de levering moet jouw factuur zo snel mogelijk de deur uit. Wacht toch niet tot het eind van de maand! Alleen als je sneller factureert, kan je sneller betaald worden en vaart je cashflow er wel bij. En weet dat sommigen hun betaling voortdurend blijven uitstellen. Volg de betalingen van je klanten dus actief op en stuur snel je herinneringen of ingebrekestellingen uit.

Wat denken jullie van:

Onderhandel tot je er bij neervalt.

Wie als klant niet durft onderhandelen met zijn dienstverleners en leveranciers verspilt toch geld? Je moet toch durven kortingen vragen voor grotere aankopen, extra diensten, nazorg, snellere betalingstermijnen? Je kan toch ook besparen door marktprijzen te vergelijken? Durf zelfs te onderhandelen met je kredietverstrekkers om de terugbetalingen wat meer te spreiden. Dat geeft meer ademruimte!

Bedankt, collega’s! Daar kan ik zeker al mee verder. Maar nu is mijn tijd echt op. Ik moet nog naar een klant. Tot de volgende!

Tja, “Time is money”, zeker?

Misschien hebt u een vergelijkbare ideeën of voorstellen? Of wil u eens praten over uw bedrijfsfinanciering?Contacteer ons dan op nummer 03 224 0508.

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren