Blog

Klaar voor de toekomst!

Veel van onze klanten zijn momenteel bezig om de schade van de voorgaande maanden op te meten en het vizier weer op de toekomst te richten. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de toekomstplannen van het bedrijf en waar liggen nieuwe kansen? En vooral, hoe krijg je de onderneming weer klaar voor de toekomst? Als CFO zijn we hiervoor op vele fronten actief!

In de vorige maanden is de werksituatie bij vrijwel al onze klanten drastisch veranderd. De harde financiële klappen vergden evenzo ingrijpende maatregelen en ook de dagelijkse gang van zaken binnen de ondernemingen veranderde flink. Als CFO zijn we nu druk bezig om onze klanten te helpen om vanuit deze situatie weer future proof te worden. En daar komt nogal wat bij kijken!

SWOT-Analyse
Waar staat het bedrijf nu? De welbekende SWOT-analyse helpt om antwoord te geven op deze vraag. Het is een krachtig middel om de ondernemers inzicht te geven in de huidige marktpositie én helpt om duidelijke actiepunten te formuleren. De CFO maakt een ‘foto’ van het bedrijf door de sterktes en zwaktes vast te stellen op basis van onder andere een financiële analyse en een analyse van de omgeving en concurrentie.

Tegelijkertijd werpen we een strategische blik op de kansen en bedreigingen voor de onderneming. In hoeverre moet de huidige situatie van het bedrijf worden aangepast? Waar liggen kansen? Ook hieruit formuleert de CFO duidelijke en krachtige actiepunten voor de onderneming en vertaalt dit naar een financial forecast.

Dit alles heeft in de huidige realiteit tevens een stevige digitale component. Waar liggen kansen voor digital sales en marketing? Is er behoefte aan een (nieuwe) go-to-market-strategie? Zijn er kansen om een nieuwe digitale of online organisatie op te bouwen? Of kan dit op zijn minst hybride?

Méér dan een brainstorm
Al deze handelingen en vragen zijn in deze tijd belangrijk voor een CFO én de ondernemer en gaan verder dan een ‘simpele’ brainstormsessie. Het is een financiële analyse die gekoppeld is aan de reden(en) hoe en waarom een bedrijf is gekomen tot het punt waar het nu staat, waar het naartoe moet/wil bewegen en wat daarvoor nodig is. Daarbij is ook het roosteren van het businessplan belangrijk. Alle niet-essentiële punten moeten overboord en er wordt verder gebouwd op de core van de business.

Ook wordt gekeken naar de optimale financieringsstructuur. Hoe kan de maximale leencapaciteit van de onderneming worden benut om ‘de rit’ zo lang mogelijk uit te kunnen zitten, ook zonder overheidssteun? Het vergt een herbezinning van de (complementaire) verdienmodellen, met de ervaringen uit de coronaperiode in het achterhoofd.

En welke extra ruimte zit in de contractuele verplichtingen aan de kostenkant en waar liggen de mogelijkheden aan de inkomstenkant. Waar ligt extra ruimte voor het creëren van een ‘langere adem’? En wat is op dit moment bijvoorbeeld het te voeren dividendbeleid?

Hoewel de financiën een belangrijke component vormen, is de rol van de CFO – zeker vandaag de dag – breder. Ook andere onderdelen van een onderneming spelen een grote rol, zoals de omgang met het personeel of de flexibiliteit van de business and operations. Hoe we dat aanpakken, vertellen we volgende week!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren