Blog

Klaar voor de toekomst – vervolg

In tijden van een flinke afname van omzet of afzet is het soms lastig om de focus verder te leggen dan het heden. Toch zijn we bij veel van onze klanten momenteel druk bezig om te kijken naar de toekomst van hun onderneming en kijken we verder dan de huidige crisis. Hoe gaat het bedrijf de komende periode verder? Hoe zit het met de langere termijn? Waar liggen mogelijkheden om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren? Is de huidige werksituatie daar klaar voor? Als CFO kijken we naar alle onderdelen van het bedrijf.

Vorige week bespraken we al hoe de werksituatie bij veel van onze klanten ingrijpend is veranderd en hoe wij als CFO’s druk bezig zijn om onze klanten te helpen <https://www.cfocentrum.nl/klaar-voor-de-toekomst/> om vanuit deze situatie weer future proof te worden. Dit doen we bijvoorbeeld door een uitvoerige financiële analyse en een SWOT-analyse, die we vertalen in een financial forecast. En hoewel dit uiteraard een belangrijk deel van de huidige werkzaamheden bij onze klanten is, gaat onze inzet ook verder.
Zo spelen ook het personeel en de business and operations een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van een onderneming! 

Alignment
Het personeel is de motor van een organisatie en bepaalt in grote mate de kwaliteit, klanttevredenheid en klantervaring. Maar tegelijkertijd kan de personeelsbezetting – bijvoorbeeld door verschillende contractuele voorwaarden – in tijden van afzet- of omzetdaling ook een flinke kostenpost zijn. Als CFO zijn wij dan ook druk bezig om de personeelsbezetting bij onze klanten zodanig te optimaliseren dat deze flexibel zijn waar mogelijk. Zo kan er worden opgeschaald indien nodig, maar kunnen onze klanten vooral ook inkrimpen in tijden van een omzetdaling.

Omdat een tevreden werknemer goud waard kan zijn voor een onderneming, denken we ook met de ondernemer mee over manier om het personeel zo veel mogelijk aligned te krijgen en houden. Alignment zorgt er voor dat het personeel zich kan identificeren met de ambitie, missie en visie van het bedrijf. Is dit op orde? Dan geeft een werknemer de volle honderd procent van zichzelf voor de onderneming. En dat resultaat merk je! Een organische leiderschapsstijl kan hierin een belangrijke rol spelen. Mensen zijn tenslotte geen tools, maar organische wezens die met een organische manier van besturen – met ruimte voor zelfleiderschap en zelfinitiatief – van grote waarde kunnen zijn en het verschil kunnen maken!

Business and operations
Juist door de belangrijke rol van het personeel verdienen ook de business & operations activiteiten van onze klanten voldoende aandacht. Is alles zodanig geregeld dat het personeel zich ook in de toekomst volledig voor het bedrijf kan inzetten? Hoe zit het met de IT-voorzieningen van de onderneming? Hoe flexibel is deze? We analyseren de IT-afdeling op flexibiliteit, om bijvoorbeeld thuiswerken makkelijker en prettiger te maken.

Daarnaast zijn ook de sustainability- of duurzaamheidsactiviteiten van een onderneming belangrijk. Welke invloed hebben keuzes voor bepaalde werkwijzen, grondstoffen of materialen op de langere termijn, zowel op het gebied van duurzaamheid als de financiën? We brengen deze activiteiten in kaart en werpen een kritische blik vanuit het oogpunt van een circulaire economie.

Tot Slot
In onze artikelen over het ‘Future Proof maken van de business’ hebben we een beeld gegeven van de rol die wij als CFO bij kleine en middelgrote bedrijven momenteel spelen. Deze gaat verder dan alleen finance. We denken mee over alle facetten van de business en de vragen die ondernemers daarover hebben. Voor nu, maar zeker ook voor wat gaat komen. Klaar zijn voor de toekomst kan wel eens hét verschil maken!

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren