Blog

Inspelen op de Coronacrisis

De uitbraak van het Coronavirus, ofwel Covid-19, heeft de agenda van de financieel directeur in de afgelopen week volledig overhoop gegooid. De drastische maatregelen van de overheid hebben vergaande impact op het bedrijfsleven. De aandacht van onze CFO’s is volledig gedraaid en alleen nog maar gefocust op het aanpakken van de ergste Coronaproblematiek.

Niet de eerste crisis.

Natuurlijk is Covid-19 een nieuw fenomeen. Voor een ervaren CFO is dit niet de eerste crisis, denk bijvoorbeeld aan de bankencrisis in 2008. Het goede nieuws is: alle crises zijn overwonnen. Uiteraard is de huidige Coronacrisis er een die we niet kunnen onderschatten, al is het maar om de  enorme snelheid waarmee deze is toegeslagen. Branches als de luchtvaart, de reissector, horeca en toerisme krijgen enorme klappen, net als de toeleveranciers aan deze sectoren.

De grote vraag aan ons als CFO’s is: waar moet je beginnen, waar leg je de prioriteit? Wat gaat er morgen gebeuren? En natuurlijk: hoe lang gaat dit duren?

Onze ervaringen in de afgelopen dagen..

De insteek van onze CFO’s heeft in de afgelopen dagen bijna volledig gelegen op zaken rondom cashflow, betalingsproblematiek, omzetdaling, kostenbeheersing, etc. Voorbeelden zijn:

 • Wat gebeurt er met de omzet, de cashflow? Hoeveel cash hebben we nog? Welke ontvangsten kunnen we verwachten?
 • Hoeveel buffer hebben we?
 • Wat zijn de vooruitzichten qua sales? Hoe zien omzet en pijplijn eruit? Wat zijn ontwikkelingen hierin?
 • Welke kosten / uitgaven kunnen we ons veroorloven? Welke niet? Waar zit de flexibiliteit in de kosten?
 • Welke kosten of uitgaven kunnen we vanaf nu stopzetten?
 • Kunnen we werktijdverkorting aanvragen? Hoe? Hoelang gaat dat duren?
 • Hoe ver bouwen we de flexibele schil af?
 • Wat moeten we doen met het personeel? Hoe voorkomen we dat het personeel zelf in de problemen komt?
 • Welke betalingen moeten worden gedaan? Welke betalingen kunnen we wel/niet uitstellen? Welke problemen kunnen we verwachten met leveranciers?
 • Van welke belastingmaatregelen kunnen we gebruik maken?
 • Wat zijn de inkomsten en uitgaven voor de iets langere termijn? Hoe kunnen we onze plannen en vooruitzichten aanpassen? Wat is realistisch? Hoe lang is de horizon voor deze crisis? Wat zijn best- en worstcase scenario’s?

Verder kijken dan vandaag en morgen

Als het al lastig is om de huidige problematiek in te schatten, hoe kunnen we dan reageren op de vele onzekerheden die onze klanten ervaren:

 • Hoe lang gaat dit duren? Hoeveel omzetdaling kan ik hebben?
 • Wat gebeurt er als een (groot) deel van mijn personeel ziek wordt? Welke impact heeft dat?
 • En bij mijn leveranciers?
 • Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen, naast hetgeen al is gedaan?
 • Wat wil ik communiceren naar klanten en stakeholders en hoe?
 • Welke tegemoetkomingen biedt de overheid? Waarvoor komt mijn bedrijf in aanmerking? Wat moet ik daarvoor doen? En wanneer?

Veel vragen en lang niet op alles antwoorden. Bovendien zijn de vragen (nu nog) gericht op de problemen van vandaag en morgen. En daarna?

Als CFO hebben we daar vaker mee te maken gehad en we kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren. Ook voor ons is deze crisis nieuw. Voor een belangrijk deel is onze rol die van sparring partner naar ondernemer of CEO. Op welke manier kunnen we antwoorden krijgen op zijn of haar vragen?

Daar ligt voor ons op dit moment de meeste aandacht. De ervaring die we hebben opgedaan in eerdere crisissituaties is misschien niet één-op-één toepasbaar, maar komt wel zeer goed van pas.

Wilt u hierover van gedachten wisselen met een van onze CFO’s? Bel ons op 035 – 3333 555 (Nederland) of 03 224 0508 (België) of mail ons op [email protected] / [email protected].

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren