Blog

Financieel ongezond? De CFO helpt uw bedrijf er weer bovenop!

Stel u even voor: uw onderneming worstelt met financiële ‘handicaps’. U hebt links en rechts schulden. Leveranciers en banken verliezen het vertrouwen. Een faillissement lijkt onafwendbaar. En dan komt corona er nog bovenop … U staat op het punt om de handdoek in de ring te gooien.

Halt! Als u té eenzijdig focust op de (rode) cijfers, ziet u misschien de (rooskleurige) opties over het hoofd. Een CFO zoomt uit naar het totaalplaatje en stelt een passende behandeling voor.

Van diagnose naar remedie
Eerlijk is eerlijk: niet elk bedrijf in moeilijkheden is nog te redden. Maar de ervaring leert ons dat sommige bedrijven tóch nog levensvatbaar zijn, ondanks ernstige symptomen. Een ervaren CFO is als een geneesheer met een holistische kijk op uw bedrijfsgezondheid. Hij heeft aandacht voor de cijfers, de financiën in hun totaliteit én de strategische elementen die de overlevingskansen van uw bedrijf bepalen.

Op basis van een grondige doorlichting:

 • brengt hij pijnpunten in kaart
 • adviseert hij remedies op korte termijn
 • ontwikkelt hij plannen voor de lange termijn

Bijna uitbehandeld
Klinkt vaag? Laten we het concreet maken met een uit het leven gegrepen case. Een bedrijf deed in 2019 een overname waarbij ontslagen vielen (met de bijbehorende vergoedingen). De eenmalige kosten en investeringen (onder andere in een nieuw pand en webwinkel) resulteerden in boekhoudkundig verlies. Kredietlijnen en kaskrediet waren uitgeput. Er waren schulden aan de belastingen en de sociale zekerheid. De boekhouding hinkte achterop en gaf onvoldoende bijsturing. Bij de bank en leveranciers gingen de alarmbellen af. Het personeel verloor perspectief en motivatie. Kortom, de toestand leek terminaal. Wat nu? CFO to the rescue!

Opnieuw in optima forma
De firma schakelde een van onze parttime CFO’s in als ultieme reddingsmiddel. Zijn belangrijkste realisaties:

 • onderbouwde analyses om het leverancierskrediet te herstellen
 • transparante communicatie met banken om de vertrouwensrelatie op te knappen
 • strategische plannen om het bedrijf zuurstof en slagkracht te geven
 • toekenning van een achtergestelde lening
 • upgrade van het financiële systeem
 • aanstelling van een ander boekhoudkantoor
 • strategisch onderbouwd en resultaatgericht businessplan
 • concretisering van exportplannen

Ondanks de slechte vooruitzichten, is het zieke bedrijf nu herstellende. Méér zelfs: het zal binnenkort weer winstgevend zijn.

Transformatie realiseren
De CFO legt in eerste instantie de vinger op de wonde van een ‘zieke’ onderneming. Daarna helpt hij u om het sluimerende potentieel aan te boren. En begeleidt u bij een transformatie die uw groei en rendement bevordert. Zo kan een bedrijf in nood door structurele veranderingen opnieuw toekomstbestendig worden. Wat de CFO – in nauwe samenwerking met u – ambieert: de juiste fundamenten installeren om de kloof te overbruggen tussen uw penibele situatie vandaag en de gewenste situatie morgen.

Kampt uw onderneming ook met financiële kwalen? Reken op het The CFO Centre voor een organisatiebrede transformatie die uw bedrijf financieel gezond maakt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren