Blog

Een frisse wind waait door de ventilatie-business

Ondanks de covid-19 pandemie -of misschien zelfs wel dankzij- is de markt voor ventilatiesystemen booming. Voor corona groeide de branche al flink en nu gaat het helemaal hard.

Te technisch georiënteerd
Zo werden wij vorig jaar ingeschakeld door een interessante partij. Het bedrijf in kwestie ontwikkelt en onderhoudt ventilatiesystemen voor de woningnieuwbouw en utiliteitsbouw. Ze draaien een gezonde omzet en werken met ongeveer 50 mensen intern en 150 krachten extern. De directie is technisch georiënteerd (misschien zelfs wel te technisch…) en op groei gericht. Binnen het bedrijf is er gelukkig een grote openheid om belangrijke zaken te delen en voortvarend beslissingen te nemen.

Maar toch voelden ze dat ze te weinig financiële grip op de organisatie hadden, maar hadden geen idee hoe dat zelf op te lossen. Vandaar dat wij er bij zijn betrokken. Hoe hebben we het aangepakt?

Direct resultaat
Onze eerste focus was gericht op de interne systemen en maandelijkse rapportages met bijbehorende KPI’s, een strakke administratieve organisatie en een goed geïnstrueerde afdeling boekhouding. Direct daarna hebben we een plan gemaakt voor toekomstige groei door het bedrijf minder afhankelijk te maken van de directie, nieuwe activiteiten te ontplooien en de businessplanning te versterken. Daarnaast is er een nieuwe begroting opgesteld en zijn er voortaan periodieke reviews van alle projecten, zodat altijd duidelijk is wat er operationeel speelt. Tenslotte is de juridische structuur van het bedrijf aangepast aan de nieuwe situatie.

Ruimte voor groei, ambitie en nieuw beleid
Om de gewenste groei en andere ambities te managen, is er een nieuw bedrijfsplan opgesteld dat de leidraad vormt van wat er de komende jaren moet gebeuren. Door het open karakter van de directie en de wens meer afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen, ontstond de gewenste ruimte voor anderen om beleid te maken en om te zetten in acties.

De komende tijd staat ook het opzetten van een handelsactiviteit (webshop en fysieke shop) op de agenda die kan concurreren met de marktleiders op dit gebied. Daarnaast moet de aftersales worden versterkt. We zijn er dus nog niet, maar iedereen voelt heel duidelijk dat er bij deze ventilatiespecialist een frisse wind waait. Wordt vervolgd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren