Blog

De parttime CFO en je nieuwe adviesraad

Stel je even dit scenario voor: dankzij je goede werk, je vooruitziend beleid en de medewerking van je parttime CFO is je KMO snel en stevig aan het groeien. Het aantal transacties verhoogt en de complexiteit van de financiële uitdagingen neemt toe… Wordt het stilaan geen tijd om een financieel directeur – meestal CFO genaamd – aan te stellen en om misschien ook een adviesraad te installeren?

Een divers samengestelde raad van advies is zeker geen slecht idee. Want zeker op de meer technische dossiers kan een groep zorgvuldig uitgekozen adviseurs – indien goed gebrieft – veel extra waarde creëren. Voor de financiële competentie hoef je overigens niet ver te zoeken: dat is een kolfje naar de hand van je parttime CFO.

 

 

Vele voordelen

De sterkten van een adviesraad zijn volgens ons best wel indrukwekkend:

1° De flexibiliteit van zo een adviesraad is sowieso de grootste troef: zowel qua samenstelling, werkwijze en kostprijs als qua doelstelling en functie zijn er in de praktijk verschillende varianten mogelijk. Je kan blijven sleutelen aan de formule en je zit niet vastgeklonken in het formele wettelijke kader van een raad van bestuur.

2° Je beschikt voor een betaalbare prijs over een breed klankbord met extra informatiebronnen om elke mogelijke bedrijfsblindheid te vermijden. Je kan telkens je een nieuw initiatief overweegt of een nieuw probleem ontmoet strategisch en tactisch advies op maat inwinnen.

3° Je behoudt je vrijheid om zelf te beslissen. Als KMO-bedrijfsleider ben je eigenlijk nooit gebonden door het advies of de aanbevelingen van de adviesraad. In tegenstelling tot werken me een raad van bestuur blijf je meester van de situatie. Je beslist telkens wel met meer kennis van zaken

4° Ook de externe effecten zijn positief: Als KMO-ondernemer verwerf je – niet enkel bij je bankier – geloofwaardigheid als je je weet te omringen door collega-ondernemers of bekwame specialisten. Zo draag je een boodschap van professionalisme uit. En bij een eventuele exit wordt je bedrijf als vanzelf hoger gewaardeerd.

5° Je beschikt daarnaast over een extra commercieel netwerk: je adviseurs kunnen je in contact brengen met nieuwe klanten en partners.  Want een bedrijfsleider staat hoedanook vaak alleen in zijn bedrijfsvoering (It’s lonely at the top).

Adviesraad en CFO

As vertrouwde gesprekspartner  kan de (gewezen) parttime CFO  natuurlijk ook actief worden in  de nieuwe raad van advies.  Deze CFO is zelfs ideaal geplaatst om mee de agenda van je adviesraad voor te bereiden. Dat maakt de cirkel rond: een parttime CFO is ook een prima lid van je adviesraad…

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren