Blog

De kracht van de rapportage

Een brug slaan tussen de cijfers en de business, het is de belangrijkste rol van een CFO. Cijfers uit rapportages bieden een stevig fundament voor de beslissingen over de toekomst van een onderneming. Maar toch staat men nog niet altijd erg te springen om deze input van een CFO. Want rapportages, wat heb je daar nou aan?

CFO Koos de Jong heeft het al een aantal keren meegemaakt: verzet tegen de input van een CFO binnen een overleg. Men heeft zijn eigen inzichten, of gelooft minder in de voorspellende factor van de rapportages. En dat terwijl de CFO een zeer belangrijke rol speelt in het maken van plannen voor de toekomst van een onderneming. Koos vertelt graag over zijn ervaringen en neemt ons mee in de toegevoegde waarde van een rapportage.

“Koffiedik kijken”
“De rol van een CFO is inzicht verschaffen in het nu en voor de toekomst. Dit doet hij aan de hand van zijn rapportages. Deze juiste, betrouwbare en tijdige cijfers zijn erg belangrijk om als basis te dienen voor de plannen voor de toekomst van de onderneming. Want juist tijdens een overleg blijkt vaak een verschil van inzicht en heeft iedereen zijn eigen werkelijkheid.

De kerntaak van de CFO is om hierin verbetering aan te brengen, ondanks veel geboden verzet. Menigmaal heb ik negatieve geluiden gehoord zoals ‘we hebben cijfers; ik heb mijn eigen overzicht’ of ‘waar hebben we inzicht voor nodig? Iedereen weet hoe we er voor staan!’ en zelfs ‘vooruit kijken is koffiedik kijken!’ Hoe moeilijk het soms ook is; een CFO moet dat verzet op een goede manier zien te breken en uiteindelijk zogezegd de thermometer in het bedrijf weten te steken.”

Discussie
“Belangrijk bij een gedegen rapportage is om een goede financiële en operationele managementrapportage op te tuigen in combinatie met een vaste overlegstructuur om deze informatie ook te bespreken. Een goed dashboard met de belangrijkste KPI’s die vooral op hoofdlijnen worden getoond, is hierbij een mooie start.

Het is aan de CFO om de bijbehorende discussie goed te leiden, vooral om de hoofdlijnen niet uit het oog te verliezen. Uiteindelijk levert dit overleg al veel inzicht op en toont de rapportage zijn waarde. Zo was er een klant die veel weerstand bood tegen rapportages die mij uiteindelijk zei; ‘de informatie is zeer verhelderend én geeft direct aanknopingspunten tot actie!’. Dat is wat je als CFO probeert te bereiken.”

Stimulerende rol
“Het opvolgen van bevindingen op basis van de rapportage is erg belangrijk en kan tot weerstand leiden, omdat er een veranderingstraject kan volgen om de daadwerkelijke verbeteringen door te voeren. Ook in dit traject speelt de CFO een grote rol: de CFO moet het initiatief nemen om de organisatie mee te krijgen. Uiteindelijk leveren goede analyses en rapportages dan veelal dezelfde reacties op, zoals ‘we hebben deze klant al jaren, ik dacht dat hij winstgevend was!’, ‘zijn de kosten van ICT echt zó hoog?’ of ‘wat houden we toch weinig over van de brutomarge’. Dit is zeker het geval bij het uitsplitsen van de rapportage over bijvoorbeeld productcategorieën, klanten en kostencategorieën.

Zowel in het dagelijkse operationele werk als voor het realiseren van de strategie zijn rapportage en analyse de sleutel. Waarheden en aannames worden duidelijk en opportunities worden zichtbaar. Alles op basis van cijfers en nóg belangrijker: overleg en discussie hierover. De CFO speelt hierbij weer een sleutelrol om een brug te slaan tussen de cijfers en de business, en het tonen van realiteitszin tijdens discussies over de toekomst van de onderneming, op basis van zijn business-kennis en ervaring. Kortom; geen remmende, maar juist een stimulerende rol. En daarbij zijn de rapportages van de CFO van levensgroot belang!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren