Blog

De CFO, nu vooral sparringpartner

Bijna iedere ondernemer voelt op dit moment de impact van de coronacrisis op de dagelijkse financiën van het bedrijf. Een belangrijk aspect tijdens deze crisis, zo niet het belangrijkste, is de ondersteuning van de ondernemer bij het overzien van de situatie, het beperken van de risico’s en het maken van plannen. Voor ondernemers is de rol van een (sparring)partner in deze dagen –ondanks alle urgente financiële zaken- misschien wel het belangrijkste.

Afgelopen zondag was Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, bij WNL. Hij vertelde over één van de grote problemen waar ondernemers nu tegenaan lopen. De inkomsten zijn teruggelopen, de kosten lopen door (en deze maand komt het vakantiegeld daar nog eens bij) en de vooruitzichten zijn onzeker, onduidelijk en niet optimistisch. Bij wie kan de ondernemer daarvoor terecht? Met wie kan hij sparren?

 

 

Klankbord
Vonhof schetste de situatie van ondernemers die hun problemen niet willen of kúnnen delen. Vaak vanwege de gevolgen die dit heeft voor de relatie met klanten of leverancier, maar ook vaak thuis niet. Alles om maar te voorkomen dat hun partner ongerust wordt.
Ondernemers hebben een grote behoefte aan een sparringpartner, een klankbord bij wie ze met hun zorgen en vragen terecht kunnen.

Als CFO hebben we de eerste weken vooral de focus móéten hebben op de urgente problematiek: de cashflow, de steunmaatregelen, kostenreductie, de aanpassing van verdienmodellen, enzovoorts. Nu zijn we bijna 2 maanden verder en is er enige rust ten aanzien van al die vraagstukken. Niet dat ze zijn opgelost, maar er is wel een relatieve rust gekomen. De risico’s zijn bekend ­­–net zoals de uitdagingen– en de eerste paniek is voorbij.

Meedenken
De aandacht van de CFO verschuift nu naar het meedenken met de ondernemer. Als parttime CFO zijn we wekelijks bij de bedrijven. We kennen de businessmodellen, de uitdagingen en de kansen. We kennen het bedrijf ook van binnenuit en we kennen de omvang van de problemen. De ondernemer kan met ons vrijuit praten over zijn problemen en plannen. Dat geeft ons een goede uitgangspositie om samen met die ondernemer te kijken naar de mogelijkheden die hij heeft:

  • Waar zitten de kansen, de mogelijkheden en wat zijn de bijbehorende risico’s?
  • Hoe snel kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd, welke kosten / uitgaven zijn daaraan verbonden en zijn de financiën daarvoor beschikbaar?
  • Is het nu het moment om moeilijke keuzes te maken, keuzes die eerder steeds uit de weg zijn gegaan?
  • Is het misschien verstandig een stapje terug te doen en met een wat kleinere omvang verder te gaan?
  • Of is dit juist hét moment om een samenwerking aan te gaan en krachten te bundelen?

Als parttime c.q. portfolio CFO komen al onze CFO’s bij meerdere bedrijven. Ze zien verschillende situaties en verschillende oplossingen. De oplossing vanuit het ene bedrijf kan zomaar eens een opening zijn voor de problemen van een ander bedrijf, in wellicht zelfs een heel andere bedrijfstak.

Met de kennis en ervaring vanuit meerdere bedrijven én de kennis en ervaring van een groep van collega’s die in dezelfde setting werken, zitten onze CFO’s in een ideale positie om de rol van sparringpartner in te nemen voor de ondernemer.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren