Blog

7 eigenschappen van effectieve financieel directeuren

Colin Mills – Oprichter & Algemeen Directeur FD Centre Limited (www.thefdcentre.co.uk)

Om een effectieve CFO in uw bedrijf te zijn moet u steeds up-to-date zijn met de nieuwste financiële regelgeving, bekend zijn met de laatste belastingontwikkelingen en lange dagen op kantoor doorbrengen met het beoordelen van aansluitingen en het goedkeuren van (BTW) aangiften. Klopt dat?

NEE

Wij hebben in de laatste 10+ jaren ervaren dat de meest effectieve CFO’s over een nogal afwijkende set van competenties dienen te beschikken. Alleen dan kunnen ze effectief zijn en het verschil maken voor de bedrijven waar ze werken. Met wereldwijd meer dan 250 CFO’s die allen op dezelfde manier MKB bedrijven op parttime basis ondersteunen, hebben wij een goed idee wat nodig is om een uitstekende CFO te zijn!

Dit zijn de 7 belangrijkste karaktertrekken van effectieve CFO’s:

 1. Bekwaamheid
  2. Het gaat om méér dan de cijfers alleen
  3. Een team opbouwen, zowel intern als extern
  4. Management, omlaag én omhoog
  5. Alles draait om communicatie
  6. Passie
  7. Scherpte

Bekwaamheid

Uiteraard zijn een financiële opleiding en ervaring van uitermate groot belang om een goede CFO te kunnen zijn. Een financial wordt allereerst afgerekend op hoe hij/zij de boeken bijhoudt, financiële problemen oplost en de directie wijst op zaken die van financieel belang zijn. Natuurlijk daar begint het mee, maar het stopt daar niet! Andere belangrijke eigenschappen zijn:

Het gaat om méér dan de cijfers alleen

Doeltreffende CFO’s dienen over zeer sterke zakelijke, commerciële en strategische vaardigheden te beschikken. Uitstekende financiële vaardigheden vormen slechts een van de voorwaarden.

Team gerichtheid

Teamwerk vormt de sleutel voor de moderne CFO. Behalve dat een CFO in staat moet zijn om een eigen team op te bouwen, moeten effectieve CFO’s in staat zijn om effectief samen te werken  met de bedrijfsdirectie en buiten het bedrijf een sterk netwerk kunnen ontwikkelen op het gebied van professionele ondersteuning.

Sociale vaardigheden

‘Zachte vaardigheden’ zijn tegenwoordig de harde vaardigheden. Het naar beneden en dwars aansturen, maar nog belangrijker het aansturen van de directie en eigenaren vormen de kern. Al bent u nog zo’n geweldige CFO en goed in het uitvoeren van CFO werkzaamheden, het is niet voldoende om werkelijke waarde aan het bedrijf toe te voegen. Men moet de mensen met zich mee krijgen.

Communicatie

De manier waarop u communiceert en uw punt over kunt brengen is noodzakelijk om een verschil te kunnen maken. Invloed en overredingskracht zijn essentieel om effectief te zijn.

Gepassioneerd

Inderdaad, ‘gepassioneerd’. Veel energie en plezier in het werk zijn belangrijke factoren voor effectiviteit. Natuurlijk doen CFO’s serieus werk, maar dat hoeft niet vervelend te zijn en zeker niet saai!.

Scherp blijven

Een frisse blik en de tijd vinden om op de hoogte te blijven is essentieel in deze snel veranderende wereld. Dit heeft betrekking op alles wat met effectiviteit te maken heeft, en niet alleen de technische vaardigheden.

’CFO’s die het verschil willen maken voor hun bedrijf moeten aan deze eigenschappen werken om  effectief te zijn én te blijven. Degenen die zich al deze bekwaamheden eigen kunnen maken zullen merken dat ze veel gevraagd worden.

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren