Blog

Een Excellente Exit, hoe doe je dat…?

Je bedrijf verkopen, hoe gaat dat in zijn werk?

Wat je reden ook is om het bedrijf dat je opgebouwd hebt te koop aan te bieden – wellicht ligt er een nieuwe uitdaging op je te wachten of is het gewoon tijd om te genieten van je welverdiende rust, het liefst op een prettig plekje onder de zon – je wilt dat je exit goed verloopt. Goed voor jou en je aandeelhouders en goed voor de mensen in je bedrijf. En natuurlijk goed in de zin van efficiënt, soepel en vlot.

Delicaat
Dat is even wat anders dan ‘zet maar op Marktplaats en klaar is kees’. Een exit is een even delicaat als complex traject dat vraagt om de expertise, ervaring, zorgvuldigheid en onverdeelde aandacht van een financieel deskundige die weet wat de belangen zijn en een koers kan uitzetten die zonder omwegen naar jouw doel leidt.

Vertrouwen
Idealiter is dat je financieel-strategische steun en toeverlaat. Je CFO. Omdat er valkuilen op de weg liggen waar je vanuit je onervarenheid zomaar in zou kunnen stappen. Wat je dus nodig hebt is een adviseur, een sparringpartner, waar je blind op kunt vertrouwen en die je alles tot in de kleinste details in heldere taal kan uitleggen.

Tien stappen
Goed, je gaat ervoor, maar weet je al precies waarvoor? Voor een totale exit? Voor een verkoop in stappen waarbij je nog enige jaren als minderheidsaandeelhouder bij het bedrijf betrokken blijft? Of aan iets anders? Ieder doel heeft zijn eigen strategie. Laten we er eens één onder de loep nemen: de totale exit.

1. Doelbepaling

Zitten jij en je eventuele aandeelhouders op één lijn en is iedereen zich bewust van het tijdpad (6-9 maanden) en de consequenties daarvan?

2. Geïnteresseerden
Zijn die er binnen het eigen netwerk, hebben zich al gegadigden gemeld, zijn er statutaire beperkingen?

3. De waarde
Een voorlopige inschatting op basis van precedenten en een meerjarig businessplan dat aantoont in welk stadium het bedrijf zich bevindt en inzicht biedt in de totale merite.

4. Gesprek met de aandeelhouders
Hoe kan er in de toekomst waarde gecreëerd worden, wat is daarvoor nodig en welke partij dient eventueel nog ingeschakeld te worden voor het verkooptraject.

5. Marktwaardebalans

Oftewel, de weging tussen de Enterprise Value: de inschatting van de waarde, de Equity Value: de potentiële waarde voor de aandeelhouders en het werkkapitaal.

6. Investor Memorandum
Waarin onder meer zijn opgenomen: de marktontwikkelingen, het businessmodel, het aanbod, de klanten en de financials vanuit een historische en toekomst gericht perspectief, alsmede een presentatie van de kopstukken binnen de organisatie.

7. Selectie

Een venture capital fonds, een private equity bedrijf of toch een family office? We stellen een shortlist samen en kiezen voor bieding of voor onderhandeling met één partij.

8. Potentiële kopers

Daar gaan we het gesprek mee aan. We delen het Investor Memorandum met ze en kijken of we er het goede gevoel bij hebben.

9. Het overnameproces

In de regel omvat dat een ‘due dilligence’ waarin de koper de gegevens checkt, onderhandeling en de definitieve prijsbepaling, waarna er een Share Purchase Agreement getekend kan worden.

10. Closing

We zijn er. De geldstromen lopen via de notaris, alle financiële verplichtingen en afspraken worden afgewikkeld, de aandelen worden overgedragen en er vindt een wisseling van het bestuur plaats. De overname is een feit.

Zoals je ziet, een heel traject. Maar wel eentje dat je met een gerust hart in kan gaan, voor welk doel en welke strategie je ook kiest. Simpelweg omdat je met een CFO van het CFO Centre een ervaren expert naast je hebt staan die van de hoed en de rand weet en niet van je zijde wijkt. En waarmee je dus linea recta op een even soepele als succesvolle exit afstevent.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s?
Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland

Telefoon: +31 35 3333 555

 

België
Telefoon: +32 3 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.