Privacy Policy under General Data Protection Regulations

Deze pagina geeft u inzicht in de gegevens die het The CFO Centre verzamelt en wat zij ermee doen in verband met deze website (de “Site”).Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) (samen met onze gebruiksvoorwaarden) legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, hetzij gegevens die wij van u verzamelen, hetzij gegevens die u aan ons levert. Lees het volgende zorgvuldig door zodat u onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe we ze behandelen begrijpt. Door deze Site te bezoeken, accepteert u de praktijken zoals in deze Privacyverklaring zijn omschreven, zonder beperking of kwalificatie. Als u deze Privacyverklaring niet accepteert, hebt u geen recht op toegang tot of gebruik van de Site. Dit beleid kan periodiek worden herzien en eventuele wijzigingen zullen worden opgenomen in dit gedeelte van de site. Verwijzingen naar
het The CFO Centre omvatten de holding, The CFO Centre Group Limited,  en gecontroleerde rechtspersonen en vennootschappen (direct of indirect).

Ten behoeve van de UK Data Protection Act 1998 (de “Data Protection Act”) ) is het FD Centre Limited (trading as The CFO Centre (“The CFO Centre”) van Badgers Brook, The Street, Lydiard Millicent, Swindon, SN5 3LU de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Tenzij u ons anders instrueert, zal informatie die u aan ons levert (inclusief persoonlijke gegevens) worden gebruikt door het The CFO Centre en personen, rechtspersonen of vennootschappen die (direct of indirect) worden gecontroleerd door The CFO Centre Group Limited.

1. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en hoe gebruiken wij het?

Over het algemeen worden persoonlijke gegevens (inclusief “persoonsgegevens” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verzameld zodat we het gewenste materiaal of informatie kunnen leveren.

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen verzameld en verwerkt worden:

  • Wij noteren uw Internet Protocol (IP) adres. Het IP-adres geeft de locatie van uw computer op het internet en wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het internet. Deze informatie kan worden samengevoegd om statistische gegevens over de gebruikers van onze Site te verstrekken. Individuele gebruikers worden niet geïdentificeerd door dergelijke informatie, welke gebruikt wordt om te waarborgen dat de Site tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers. Al kunnen IP-adressen worden aangemerkt als persoonlijke gegevens, wij gebruiken deze gegevens niet om uw sessie te volgen.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, een boeking maakt voor het bijwonen van een evenement of zich aanmeldt voor een abonnement (bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of marketing informatie), een aanvraag indient (hetzij door het indienen van een online aanvraagformulier of door contact op te nemen met ons via de telefoon, e-mail of anderszins), en/of als u solliciteert naar een functie bijhet The CFO Centre, vragen we u om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam en contactgegevens (inclusief telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres) en uw aanmeldingsgegevens voor de website (gebruikersnaam en wachtwoord). Houd er rekening mee dat als u ons uw cv stuurt, we u vragen om ons te voorzien van bepaalde extra gevoelige persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk getiteld “Gevoelige persoonsgegevens” hieronder.
  • Van tijd tot tijd, terwijl u de Site bezoekt, kunnen we u ook verzoeken om een enquêteformulier in te vullen dat betrekking heeft op uw gebruik van de Site en/of informatie op de Site.

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om het The CFO Centre in staat te stellen uw aanvraag te behandelen, maar het is ook mogelijk dat wij nadere inlichtingen inwinnen zodat wij het meest geschikte antwoord kunnen geven. Indien deze nadere inlichtingen worden ingewonnen, worden deze gemarkeerd en is de voorziening vrijwillig.

2. Gevoelige persoonsgegevens

Wanneer u solliciteert naar een van onze functies, moet u zich bij ons aanmelden en een sollicitatie indienen. De Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt extra bescherming voor bepaalde vormen van gevoelige informatie (waaronder “gevoelige persoonsgegevens” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Gevoelige informatie kan het volgende inhouden: gegevens over uw ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienstige of andere levensovertuigingen; lidmaatschap van een vakbond; lichamelijke of geestelijke gezondheid; seksuele geaardheid of strafblad. U dient deze informatie alleen te verstrekken als antwoord op een verplichte vraag op ons inschrijfformulier, of als u ons hiervoor anderszins toestemming geeft in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring. In geval u gevoelige informatie verstrekt zal deze worden behandeld als uitdrukkelijke toestemming aan het The CFO Centre om de informatie te gebruiken in verband met het doel waarvoor deze is verstrekt.

3. Cookies

Onze Site maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die met uw toestemming naar uw computer worden gestuurd. The CFO Centre maakt gebruik van Google Analytics en Woopra. Deze cookies worden gebruikt om de website efficiënter te laten werken, evenals de activiteiten van gebruikers te volgen. We gebruiken ook Google Maps om de kaartweergave voorkeuren van de gebruiker te behouden.

De meeste browsers laten de controle over cookies via de browserinstellingen lopen. Houd er echter rekening mee dat dit een negatieve invloed kan hebben op uw gebruik van deze en andere sites.

4. Gebruik van informatie en opt-out

Informatie wordt alleen gebruikt voor het specifieke doel waarvoor zij is verstrekt, tenzij u er expliciet voor kiest om andere informatie van het The CFO Centre . te ontvangen. Bij het aanvragen van informatie of wanneer u iemand verzoekt contact met u op te nemen, krijgt u de optie om andere informatie die van belang kan zijn op te vragen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van informatie van het The CFO Centre of ons verzoeken uw persoonlijke gegevens uit onze systemen te verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected]

5. Het bijwerken van uw informatie

U kunt ons op elk gewenst moment vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

6. Het verstrekken van informatie aan derden

Informatie wordt gewoonlijk alleen verstrekt aan een derde partij indien dit nodig is voor de uitvoering van eerder genoemde doeleinden, maar er kunnen andere omstandigheden zijn waarin het The CFO Centre verplicht is informatie te verstrekken als gevolg van wettelijke of reglementaire eisen.

The CFO Centre voert geen marketing activiteiten uit voor derden, noch verstrekt het informatie aan derden voor haar eigen marketing doeleinden.

7. Links

Deze Site bevat links naar andere websites. The CFO Centre is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites van derden die door middel van links met deze Site zijn verbonden. U dient het privacybeleid op deze sites te raadplegen voordat u persoonlijke informatie verstrekt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie op de Site of verzameld via de Site.

8. Behoud van informatie

In overeenstemming met de wet, worden uw persoonlijke gegevens alleen bewaard zo lang als nodig is om aan uw verzoek te kunnen voldoen of uw sollicitatie te verwerken.

Indien u toestemming heeft gegeven om aanvullende informatie te verstrekken aan  het The CFO Centre, zullen uw gegevens binnen een redelijke termijn worden bewaard.

9. Het beschermen van uw gegevens

Wij nemen uw online veiligheid serieus en hanteren algemeen geaccepteerde standaarden voor technologische en operationele beveiliging teneinde uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen we ervoor zorgen dat het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het personeel van het The CFO Centre is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze informatie.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Criminelen hebben en gebruiken technieken om gebruikers van de website te frauderen en te exploiteren.

Typische voorbeelden van criminele activiteiten zijn onder meer:

  • Oplichting via e-mail en websites (waaronder frauduleuze e-mails en phishing);
  • Website spoofing (d.w.z. een crimineel steelt de code van een website en creëert daarmee een nep website. Deze website lijkt legitiem te zijn, maar kan in feite oplichterij zijn);
  • Loterij oplichting.

Hoewel wij ons uiterste best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid tijdens het doorgeven van uw gegevens aan onze Site niet garanderen; elke gegevensopdracht vindt plaats op eigen risico.

Hoe u zich kunt beschermen:

  • Passwords: Wachtwoorden: zorg ervoor dat u een wachtwoord kiest dat u gemakkelijk kunt onthouden, maar dat niet gemakkelijk te raden is. Vergeet ook niet uw wachtwoord regelmatig te veranderen en nooit uw wachtwoord aan iemand anders te geven. Wachtwoorden mogen nooit opgeschreven of opgeslagen worden.
  • Veiligheidsvragen: kies moeilijk te raden antwoorden op een combinatie van veiligheidsvragen.
  • Afmelden: als u klaar bent met een sessie, log dan altijd uit bij alle accounts waar u zich heeft aangemeld en zorg ervoor dat een gedeelde computer nooit onbeheerd blijft.
  • Blijf waakzaam: houd uw antivirussoftware en firewall instellingen up-to-date. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of u e-mails sturen met de vraag deze soort informatie te verstrekken.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de veiligheid van onze Site of over persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, aarzel dan niet en neem contact op met onze marketing afdeling op 035 3333 555.

10. Wijzigingen Privacyverklaring

Eventuele wijzigingen in onze Privacyverklaring zullen op deze pagina van de Site worden geplaatst. We moedigen gebruikers aan om de Privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Als ons privacybeleid op enigerlei wijze verandert, zullen we een bijgewerkte versie plaatsen op deze pagina. Regelmatig bekijken van deze pagina zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze zullen delen met andere partijen.

Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

The CFO Centre vereist geen registratie voor toegang tot de Site in het algemeen, maar u kan gevraagd worden zich te registreren voor toegang tot bepaalde gebieden.