Blog

Waarom succesvolle ondernemers risico’s analyseren

Waarom zou u een risicoanalyse uitvoeren?

Als ondernemer krijgt u er ongetwijfeld mee te maken, zaken die niet gaan zoals u ze gepland had. Pech overkomt namelijk iedereen, en uw bedrijf kan niet groeien zonder af en toe een risico te nemen. De kunst is dan om controle te houden over de situatie. Dit doet u door vooraf een goede risicoanalyse uit te voeren. In dit blog vertellen wij alles over het uitvoeren van een risicoanalyse, en geven wij tips hoe u dit binnen uw bedrijf kunt doen.

Wat de meest succesvolle ondernemers doen

In zijn boek ‘Good to Great’ beschrijft auteur Jim Collins de drie fundamentele eigenschappen van succesvolle bedrijven. Hij beschrijft fanatieke discipline, empirisch creativiteit en productieve paranoia. Deze laatste eigenschap houdt in dat succesvolle leiders altijd op hun hoede zijn voor potentiële gevaren, ook wanneer het juist erg goed gaat met hun bedrijf. Dit doen zij door plannen te maken, buffers te zetten en andere veiligheidsmaatregelen te nemen. Komt u dat bekend voor? Het is in essentie het uitvoeren van een risicoanalyse!

Problemen in kaart brengen

Met een risicoanalyse wordt zorgvuldig in kaart gebracht wat de potentiële problemen zijn waar een bedrijf tegenaan zou kunnen lopen. Deze kunnen zich voordoen op een groot aantal verschillende vlakken, bijvoorbeeld:

 • politiek of bestuurlijk
 • financieel of economisch
 • technisch
 • organisatorisch
 • juridisch of wettelijk
 • maatschappelijk
 • geografisch of ruimtelijk

Op welk gebied de grootste risico’s liggen verschilt niet alleen per branche, maar ook per bedrijf. Succesvolle organisaties houden echter rekening met alle factoren, en dit kan ook baten voor uw bedrijf. U staat dan immers nooit voor verrassingen wanneer er zich een onverwachte situatie voordoet.

Geen risicoanalyse? Reken op boetes

Maar laten we eerlijk zijn, risicoanalyse is niet de leukste activiteit. U wilt zich immers zo min mogelijk bezig houden met de dingen die fout kunnen gaan in uw organisatie. Echter is ieder bedrijf wettelijk verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid uitvoeren. Het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie is verplicht op grond van artikel 5 Arbowet. Doet u dit niet, dan staat u een boete van duizenden euro’s te wachten van de Inspectie SZW. Deze boetes zijn ingevoerd nadat bleek dat meer dan de helft van alle bedrijven nog geen risicoanalyse heeft laten uitvoeren, en dat arbeidsongevallen en bedrijfsziekten een urgent probleem zijn. Een risicoanalyse is nodig om de problemen in kaart te brengen en hierop passende maatregelen te nemen. Voorkom daarom dat u een boete krijgt, en voer een risicoanalyse uit binnen uw bedrijf!

Een betere workflow

Buiten het voorkomen van hoge boetes heeft een risicoanalyse nog andere voordelen, die succesvolle organisaties al ontdekt hebben. Door de risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen kunt u het ziekteverzuim namelijk terugdringen. Bovendien zullen uw werknemers een stuk positiever te werk gaan, waardoor ze hun taken ook beter uit zullen voeren en er een effectievere workflow ontstaat. Ten slotte bent u alvast voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, en kunt u hier effectief op inspelen.

Naast risico’s ook mogelijkheden

U heeft kunnen lezen dat risicoanalyse ervoor zorgt dat de potentiële problemen binnen uw bedrijf in kaart gebracht worden. Dit is natuurlijk heel belangrijk, maar laten we ook zeker de mogelijkheden niet vergeten die door het uitvoeren van een risicoanalyse boven water komen. U wordt immers gedwongen om kritisch naar uw bedrijf en uw werkzaamheden te kijken. Er worden niet alleen creatieve oplossingen bedacht voor problemen, maar ook uw huidige werkprocessen worden verbeterd.

Hoe gaat u te werk?

Over het algemeen worden de volgende stappen doorlopen bij het uitvoeren van een risicoanalyse:

 • De risico’s worden geïdentificeerd
 • Er wordt in kaart gebracht hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet.
 • Manieren worden bedacht om het probleem te voorkomen.
 • Er wordt een oplossing bedacht voor het geval dat de situatie gebeurd
 • Vaak wordt er voor de zekerheid ook nog een reactie gepland wanneer de oplossing niet werkt.

De hulp van een CFO

Wilt u op deze manier een grondige risicoanalyse uitvoeren? Dat is geen eenvoudige taak, en u kunt hiervoor vast wel wat hulp gebruiken. Een parttime CFO kan een heldere blik werpen op de risicoanalyse in uw bedrijf. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het perspectief van CEO’s en CFO’s op risicoanalyse en risicomanagement heel anders is. Uit het onderzoek bleek dat CEO’s de financiële thema’s als grootste risico zagen, terwijl de CFO’s zich vooral richtten op het strategisch vlak zoals consumentenvraag en businessdevelopment. Zoals u eerder al heeft gelezen kunnen risico’s zich bevinden in alle factoren binnen een bedrijf. Ga daarom samen met een parttime CFO aan de slag voor het maken van een allesomvattende risicoanalyse.

Neem contact op

Wilt u ook de hulp van een parttime CFO inschakelen voor het uitvoeren van een risicoanalyse in uw bedrijf? Twijfel dan niet om eens contact met ons op te nemen door te bellen naar 035-3335555 of een mail te sturen naar [email protected]. Onze professionele CFO’s staan klaar om samen met u een risicoanalyse op te stellen!

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.