Blog

Onderzoek wijst uit: het MKB floreert met externe medewerkers

De ‘beautiful stranger’ zorgt voor een hogere verwachte omzet

Iemand in de keuken van het bedrijf laten kijken. Is dat echt nuttig? Het is in elk geval spannend… Sommige ondernemers twijfelen dan ook of die ‘beautiful stranger’ daadwerkelijk impact heeft op hun bedrijfsgroei. Maar wat blijkt? Zij zijn wel degelijk beter af als ze een onafhankelijk persoon inhuren. Zo staat in de editie van augustus 2018 van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.

Onafhankelijke persoon

Een onafhankelijke persoon in dienst nemen, leidt tot een gezonde opfrisbeurt, een vernieuwde kijk en vooral: een hogere verwachte omzet. Dat is de algehele conclusie volgens auteurs Jan Postema, Enno Masurel en Kees van Montfort. Het drietal liet een empirische studie los op het effect van MKB-ondernemers in samenwerking met buitenstaande partijen, gebaseerd op een literatuuronderzoek van enkele tientallen financiële journalisten.

Van CFO tot coach

Wat is zo’n ‘buitenstaander’ dan precies? Hiermee wordt gedoeld op een onafhankelijk persoon die dan al niet tijdelijk bij een onderneming wordt betrokken. Er zijn vele mogelijke manieren waarop dit kan. Korte termijn, lange termijn, een kort mentor-advies of volledige strategische bijsturing… Denk zoal aan de onafhankelijk financieel directeur, of de rol van coach, die de laatste tijd steeds meer opduikt bij grote en middelgrote ondernemingen.

Positiever effect dan niet-betaalde buitenstaanders

Het literatuuronderzoek wees uit dat een samenwerking met betaalde buitenstaanders een positievere impact heeft op het welzijn van een bedrijf dan het werken met niet-betaalde buitenstaanders. Deze uitwerking is het best waarneembaar voor het MKB. Uit de studie komt naar voren dat zelfs de meest gedreven en ervaren ondernemer vaak onvoldoende zicht heeft op het bredere perspectief dat noodzakelijk is om de onderneming naar een hoger niveau te tillen. De aanwezigheid van een buitenstaander kan de entrepreneur inspireren tot innovatief gedrag en voorkomen dat deze zich te veel in beslag laat nemen door de zaken van alledag.

Hogere omzet

De meest interessante conclusie is misschien nog wel de hogere verwachte omzet. Die is belangrijk, omdat het de ondernemer niet alleen vertrouwen geeft in de consistentie van het bedrijf, maar ook handvaten geeft in het genereren van een feitelijk hogere omzet. Ofwel, ondernemers: verwelkom die ‘beautiful stranger’ en zie wat deze voor jouw bedrijf kan betekenen.

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.