Blog

Financiering voor MKB – zo pak je het aan

Er zijn meerdere financieringsbronnen voor ondernemers. Handig als je middelen nodig hebt om te groeien, te investeren of een moeilijke periode te overbruggen. Welke mogelijkheden bestaan er? Hoe vraag je financiering aan? En hoe vergroot je je kansen om ze toegezegd te krijgen? Parttime CFO Sylvie Vercruysse verduidelijkt het thema.

Cijfers duiden is een must

Met meer dan drie decennia ervaring als ondernemer, CEO en strategisch finance manager is parttime CFO Sylvie de uitgelezen persoon om bedrijven te ondersteunen die op zoek Met zijn naar financiering. Klopt de stelling dat het vandaag moeilijker is om een zakelijke lening af te sluiten? “Die evolutie is al een paar decennia aan de gang. Eind jaren ’80 kreeg je makkelijker een lening omdat de bankrelatie grotendeels gebaseerd was op vertrouwen. Gaandeweg werd alles meer gestructureerd, kwamen er meer regels en vereisten bij. De relatie met de bank blijft even belangrijk, maar voor veel ondernemers zijn de procedures een kluwen waarin ze verloren lopen. Dan is het aan mij om mijn klanten wegwijs te maken.”

Heb je een concreet voorbeeld van de manier waarop je klanten ondersteunt bij hun bankrelatie? “Een van mijn klanten had verlies gemaakt door te snelle afschrijvingen. Er was dus geen sprake van een ‘economisch’ verlies. Zonder toelichting van de cijfers zou de bank geen krediet hebben verleend. Door de situatie en de cijfers grondig te duiden, was het vertrouwen hersteld en kwam het krediet niet in het gedrang.”

Toekomststrategie uitstippelen

Niet alleen de huidige cijfers zijn voor een bank van belang. Ook een heldere toekomststrategie schept vertrouwen. “De bank verwacht vanzelfsprekend waarborgen over de terugbetalingscapaciteiten. Ook daarmee staan we ondernemers bij. We helpen ze om business- en financiële plannen op te stellen of te herzien zodat ze met de juiste, betrouwbare informatie bij de bank aankloppen.”

Meerwaarde van de parttime CFO

Stel dat de bank voor welke reden dan ook geen optie is, wat zijn dan alternatieve pistes om te verkennen? “Er zijn er best veel, dus ik noem er maar enkele op. Private equity bijvoorbeeld, waarbij investeerders geld verschaffen aan niet-beursgenoteerde bedrijven. Een vergelijkbare categorie is venture capital. Terwijl private equity zich toespitst op bedrijven die al wat jaren op de teller hebben en winstgevend zijn, is venture capital gericht op start-ups. Je kunt ook een win-winlening aangaan via een platform of binnen je eigen kennissenkring.”

Voor ondernemers is het niet evident om door de bomen het bos te zien. De parttime CFO schept licht in de duisternis.

“Naast de hierboven genoemde voorbeelden zijn er ook financieringsvormen voor heel specifieke situaties, op voorwaarde dat je er echt voor in aanmerking komt en alles goed onderbouwt. Onze meerwaarde is MKB’s goed informeren en ze helpen om knopen door te hakken. Minstens zo belangrijk is de relatie met de bank of andere kredietverlener. Door onze ervaring, ons netwerk en de goede relaties die wij met zulke instellingen onderhouden, krijgen we meer gedaan. Maar dan alleen op voorwaarde dat de cijfers en de perspectieven juist zitten. Een klant van mij wou geld lenen om te investeren in een nieuw voertuig. Ik vond dat te voorbarig, dus heb ik hem dat afgeraden. Soms is het beter om wat te wachten. Maar eens we ergens voor een lening aankloppen, profiteren onze klanten wel van onze kennis en onderhandelingsskills. Dankzij onze prima relaties hebben wij veel meer ‘leverage’ om te negotiëren.”

Samengevat: neem als ondernemer niet blindelings risico’s. Laat je bijstaan door een parttime CFO die jouw financiën doorgrondt, je cijfers en kansen in kaart brengt, en anticipeert op situaties die roet in het eten kunnen gooien.

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.