Blog

De CFO als baken en reddingsboei in coronatijden

Al sinds maart houdt COVID-19 de economie in een wurggreep. Korte recessie gevolgd door een steil herstel? Tijdelijke of permanente schade aan het economische weefsel? Welke maatregelen nemen op korte en lange termijn? Als ondernemer heeft u in deze periode ongetwijfeld veel vragen … en weinig antwoorden. Gelukkig kunt u rekenen op een ‘reddende engel’ die uw organisatie ook nu perspectief biedt. Wie? De CFO natuurlijk!

Begeleiden in crisistijden
Als ondernemer maakt u zich terecht zorgen over de impact van de coronacrisis op uw bedrijf. Misschien kampt u met cashflowproblemen, bent u niet vertrouwd met de regels rond virtueel werken, of weet u niet voor welke steunmaatregelen u in aanmerking komt. Deze crisis kwam onverwacht en vereist daadkrachtige acties. COVID-19 is ook voor de CFO nieuw, maar hij is wél vertrouwd met crisisbeheer. Dat betekent dat hij het hoofd koel houdt, ook als de grond heet wordt onder de voeten. Bovendien is hij een evenwichtskunstenaar: hij vindt de juiste balans tussen crisismanagement en klaarstomen voor herstel.

Financiën doorlichten
Op financieel vlak werpt de CFO voor u licht op kwesties zoals cashflow, uitstel van betalingen, overbruggingskredieten, wanbetalingen, kredietverzekeringen en meer. Hij helpt u om de schade in te schatten en haalbare scenario’s te schetsen om die te compenseren. Dat kan door een beroep te doen op overheidsmaatregelen, technische werkloosheid in te roepen, investeringen uit te stellen, nieuwe kapitaalbronnen aan te boren, enzovoort. Hij maakt een grondige analyse van uw financiële situatie en doet voorstellen om die te verbeteren. Zo weet u alvast waar u vandaag aan toe bent en wat u morgen te wachten staat.

Menselijk kapitaal optimaliseren
De CFO heeft niet alleen oog voor de cijfers, maar ook voor de mensen. Daartoe werkt hij nauw samen met uw hr-afdeling, bijvoorbeeld om productiviteit en personeelskosten onder de loep te nemen. Let wel: talentvolle medewerkers zijn de motor van uw organisatie. Het gaat dus niet zozeer om snoeien in uw resources, maar eerder om skills evalueren en optimaal inzetten. Door een nauwe samenwerking tussen hr en CFO neemt u weloverwogen beslissingen voor een veerkrachtig bedrijf. Ook met de juridische en fiscale aspecten van thuiswerken is de CFO vertrouwd. Zo voert u het ‘afstandswerken’ in volgens het boekje.

Vooruitzicht bieden
Wellicht de belangrijkste taak van de CFO is om u perspectief te bieden. Overeind blijven is één ding, groeien nog iets anders. En toch kan het, mits u de juiste beslissingen neemt op alle fronten. Met zijn brede blik op uw organisatie kijkt de CFO verder dan de impact op uw omzet en kosten. Hij deelt problemen in naargelang prioriteit, helpt u om gefaseerd te werken en flexibeler te reageren. Hij zorgt ervoor dat u opnieuw grip krijgt op financiële factoren, en begeleidt u bij het opstellen van plannen die de continuïteit én de ontwikkeling van uw bedrijf ten goede komen.

Samenvattend: in coronatijden schakelt u de CFO in om de vinger op de wonden te leggen en op te treden als problemsolver. Maar evengoed als klankbord om mee te sparren over (nieuwe) opportuniteiten, en als wegbereider voor een coronaproof én futureproof bedrijf.

CTA: Van crisis naar herstel en groei? Doe een beroep op onze parttime CFO’s!

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Onze zeer vakkundige CFOs helpen ambitieuze ondernemers om sneller op te schalen, de waarde te verhogen, uit de dagelijkse sleur te stappen en de ambities in hun leven waar te maken.