Pieter Krijne CEO IMWI groep

Speaker: Pieter Krijne, CEO, IMWI Groep B.V.

Wat wil je graag zeggen tegen je CFO, Rob?

Pieter Krijne: Ik wil Rob Vergeer graag bedanken voor de uitstekende steun Ik wil Rob Vergeer graag bedanken voor de uitstekende steun Die hij mij heeft geboden bij het opstellen van de nieuwe Die hij mij heeft geboden bij het opstellen van de nieuwe maandrapportage in mijn bedrijf.

Met welke problemen/onbenutte kansen werd je geconfronteerd voordat je met het CFO Centre ging werken?

Pieter Krijne: We hadden behoefte aan een ervaren CFO die ons kon helpen bij het verbeteren We hadden behoefte aan een ervaren CFO die ons kon helpen bij het verbeteren van de financiële beslaglegging en de rapportage daarover Ik heb Rob leren kennen als iemand die ervan houdt de cijfers goed Ik heb Rob leren kennen als iemand die ervan houdt de cijfers goed Ik heb Rob leren kennen als iemand die ervan houdt de cijfers goed op een rij te zetten en dan zeer heldere analyses maakt. op een rij te zetten en dan zeer heldere analyses maakt.

Wat waren de specifieke voordelen voor het bedrijf?

Pieter Krijne: Hierdoor zijn we in staat geweest om maandelijks tijdig de stand van zaken Hierdoor zijn we in staat geweest om maandelijks tijdig de stand van zaken binnen het bedrijf te bespreken en beter te kunnen sturen op de cijfers. binnen het bedrijf te bespreken en beter te kunnen sturen op de cijfers. binnen het bedrijf te bespreken en beter te kunnen sturen op de cijfers.

Wat zijn de voordelen voor jou persoonlijk geweest?

Pieter Krijne: Voor mij gaf dat in ieder geval een stuk rust en vertrouwen. Voor mij gaf dat in ieder geval een stuk rust en vertrouwen. Voor mij gaf dat in ieder geval een stuk rust en vertrouwen.

Wat is het nummer dat echt belangrijk voor je is en waarom?

Pieter Krijne: Het cijfer wat voor mij echt belangrijk is, is 12. Het cijfer wat voor mij echt belangrijk is, is 12. Namelijk het aantal keren per jaar dat de maandrapportage op tijd klaar is Namelijk het aantal keren per jaar dat de maandrapportage op tijd klaar is en het inzicht geeft waarmee we als bedrijf verder kunnen gaan.