Blog

Hoe u uw bankdirecteur moet overtuigen

Hoe u uw bankdirecteur moet overtuigen

Omdat bankiers vaak tot de top 10 van de impopulaire beroepen behoren staat het overtuigen van uw bankdirecteur waarschijnlijk niet erg hoog op uw verlanglijst

Het is niet onwaarschijnlijk dat dat u er zelfs nooit aan heeft gedacht om dat te proberen. Maar als u wilt dat uw bedrijf groeit dan moet u er niet alleen aan denken, maar het ook doen.

Helaas berust het overtuigen in dit geval bijna alleen op de stand van zaken van uw bedrijf en uw bedrijfsresultaten en niet op gevatte one-liners, een prachtige bos bloemen of de belofte van een diner bij kaarslicht. Dat komt omdat de gemiddelde bankdirecteur een risicomijdende figuur is die veel meer van u eist dan goede public relations tactieken!

Uiteindelijk moet u het werk doen; want als u uw werkkapitaal moet financieren of overweegt een investering in uw bedrijf te doen om een kans te grijpen, dan heeft u waarschijnlijk  externe financiering nodig.

Met andere woorden: u heeft uw bankdirecteur meer nodig dan hij of zij u. Dat komt omdat toegang tot financiering de beslissende factor voor de groei van uw bedrijf is. Als u dezelfde weg bewandelt als veel MKB ondernemers, gaat u de traditionele banken benaderen voor uw financiering (in de vorm van een krediet of lening) voordat u andere financieringsmogelijkheden bekijkt. Dus moet u op uw meest overtuigend en charmantst zijn.

En dat vereist voorbereiding –veel voorbereiding.  Weken, zelfs maanden van voorbereiding!

Die nieuwe financiering is misschien nodig voor uw werkkapitaal/liquide middelen (cash-flow) of voor de aanschaf van nieuwe machines of onroerend goed of de verbetering  van bestaande gebouwen. Of misschien  voor het openen van een nieuwe markt, het ontwikkelen van nieuwe producten/services of zelfs voor de herfinanciering van uw bedrijf.

Wat uw redenen ook zijn om op zoek te gaan naar externe financiering, als u een bank gaat benaderen dan moet u de beste manier weten om uw bankdirecteur te overtuigen. Ook moet u weten bij welke benadering u onmiddellijk een teleurstelling krijgt (een ronduit ‘Nee’) of een aanbod van een aanzienlijk kleiner bedrag dan waar u om heeft gevraagd. Voor het downloaden van ons volledige rapport over hoe men het meeste kan halen uit de relatie met uw bankdirecteur klik hier.

Waarom poeieren bankdirecteuren aanvragen af?

Banken geven u niet altijd de redenen waarom ze uw lening- of kredietaanvraag hebben afgewezen.

Daarom hier een aantal van de redenen die ze bedrijven de laatste jaren hebben gegeven:

  • Het bedrijf heeft een verminderende verkoop/winst
  • Het bedrijf heeft een bovenmatige hefboomwerking
  • De bank heeft zijn uitleenpolitiek gewijzigd. Een aspect van de nieuwe ‘normaal’ in financiële omgevingen houdt in dat er minder lange-termijn financieringen beschikbaar zijn (voor leningen met een looptijd langer dan 5 jaar) beschikbaar zijn.
  • Het bedrijf biedt onvoldoende zekerheid.
  • Het bedrijf heeft geen ervaring met het nieuwe product/service of de markt
  • De bank beschouwt de bedrijfssector of de bedrijfsomgeving als te riskant
  • De bank is niet bereid het volledige bedrag uit te lenen
  • Het bedrijf heeft een zwakke balans.

Hoe de kans op een ‘ja’ antwoord kan worden verhoogd?

Hoe krijgt u uw risicomijdende bankdirecteur zo ver dat hij probleemloos zijn goedkeuring geeft aan op uw kredietaanvraag?

Wees goed voorbereid

Uw bankdirecteur zal u waarschijnlijk vragen om volledig gecontroleerde rapportages,  cash-flow prognoses, zekerheden en garanties en een volledig gedetailleerd businessplan. U kunt mogelijk ook worden gevraagd inzicht in uw orderportefeuille te geven.

Bedrijven die in de jaren voor de recessie een aanvraagprocedure hebben doorlopen hebben al gemerkt dat de eisen veel strenger geworden zijn. Zij hebben geconstateerd dat de due diligence gedetailleerder is geworden, evenals de review van verkoop- en marketingrapporten, zekerheden en garanties en dat het proces langer duurde dan verwacht. Dit was met name het geval als ze banken hadden benaderd met wie ze niet eerder zaken hadden gedaan.

Verbeter uw kredietbeoordeling

Naast het op orde hebben van het vereiste papierwerk zal het hebben en verbeteren van een kredietbeoordeling van uw bedrijf uw kansen verbeteren om een ‘ja’ te krijgen van uw bankdirecteur.

Dat betekent  tijdig uw betalingen doen, regelmatig contact met crediteuren en banken en zorgen voor een maximale financiële transparantie.

Vergroot uw interne middelen

Neem een financieel directeur in dienst die ervaring heeft met de verschillende vormen van bankfinanciering en die om te beginnen een businessplan kan opstellen, evenals de financiële prognoses die een bank wil inzien. Dit kan u op weg helpen: u kunt nu een uiterst ervaren parttime financieel directeur in dienst nemen voor minder dan u een junior medewerker zou betalen.  Hier kunt u meer te weten komen.

Conclusie

Het overtuigen van uw bankdirecteur kost veel tijd en inspanning, maar als u succesvol bent zal het uw bedrijf de middelen verschaffen die het nodig heeft om verder te groeien en zijn volledige potentieel te bereiken.

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren