Blog

Doelgericht financieren met duurzaamheid – Niels Boudeling

duurzaamheid en finance

Wil je als ondernemer groeien en overweeg je bijvoorbeeld een bedrijfspand aan te kopen voor meer stabiliteit en continuïteit? Of moet je als ondernemer investeren in werkkapitaal? Dan is het aanvragen van een zakelijke financiering vaak een logische stap. Toch wordt het vinden van een passende financiering de laatste tijd lastiger. Dat komt door de stijgende rente en afnemende groei.

Waar moet je als ondernemer rekening mee houden wanneer je een financiering nodig hebt? Niels Boudeling, parttime CFO, geeft inzicht en advies.

1. CSR: sleutel tot succesvolle financiering

“Voor klanten van CFO Centre kom ik regelmatig in contact met banken. Wat ik zie is dat thema’s als sustainability en governance – als bedrijf verantwoordelijkheid tonen ten aanzien van de maatschappij en omgeving – steeds belangrijker wordt. Een zakelijke financiering heeft namelijk een grotere kans van slagen wanneer deze wordt aangevraagd door een bedrijf met CSR hoog in het vaandel. Dit komt doordat banken, uit eigen beweging, maar ook onder druk van regelgeving, maatschappij en stakeholders, zelf ook Corporate Social Responsibility (CSR) in hun bedrijfsvoering toepassen.”

2. De spagaat voor MKB-bedrijven

“NFRD en CSRD is in eerste instantie van toepassing op grote en beursgenoteerde bedrijven. Maar de vraag naar duurzaamheid sijpelt ook steeds meer door naar het MKB. En dat zorgt voor een complexe situatie, aangezien ondernemers hierdoor in een spagaat terecht komen. Enerzijds door inflatie die druk zet op de marges, waardoor overleven nu je primaire taak is. Anderzijds omdat er door die druk weinig ruimte is om na te denken over thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.”

“De vraag naar duurzaamheid sijpelt ook steeds meer door naar het MKB”

“Voor veel MKB-bedrijven groeit de druk uit de keten om data aan te leveren aan je klanten over je product. Zij krijgen vragen voorgelegd als: waar en hoe wordt het gemaakt en welke materialen worden er gebruikt? Bedrijven vragen vervolgens hun leveranciers en logistieke partners om duurzamere oplossingen, waardoor deze op hun beurt weer druk uitoefenen op grondstoffenleveranciers. Zo ontstaat er in de gehele keten een beweging die leidt tot een grotere vraag naar duurzame producten en diensten. Ook de banken signaleren deze signalen.”

3. Duurzaamheid als katalysator voor zakelijke financiering

“Ben je op zoek naar een zakelijke financiering? Dan loont het om te onderzoeken of je dit kan koppelen aan een verduurzamende of energiebesparende maatregel. Bij de aanschaf van een bedrijfspand kun je bijvoorbeeld denken aan aanpassingen die leiden tot een beter energielabel. Maar denk ook aan investeringen die leiden tot een reductie van je afvalstroom of het werken met
elektrische voertuigen of energiezuinige machines. Ik zie dat banken graag bereid zijn om krediet te verstrekken voor duurzame initiatieven. Als ondernemer kun je je eigenlijk nu niet meer veroorloven om hier niets mee te doen.”

4. Financiering: focus op specifieke doeleinden

“Je merkt ook dat er steeds minder algemene financiering door banken wordt aangeboden. Banken willen tegenwoordig nauwkeurig weten waar de financiering voor wordt gebruikt om een optimale match te vinden tussen lening en zekerheden. De tijd waarin je gewoon een algemene financiering kon krijgen en zelf kon beslissen waar het voor werd gebruikt is voorbij. Dat krijg je tegenwoordig niet meer voor elkaar bij de bank.”

5. Non-bancaire financieringsvormen

“Ook zie je meer financiers op de markt verschijnen die niet hoeven te voldoen aan alle banciare verplichtingen. Alternatieven voor bancaire financiering, zoals crowdfunding, leasing en factoring, worden steeds populairder. Echter, er bestaat vaak een misverstand dat deze alternatieven alleen worden benaderd wanneer financiering via traditionele banken niet haalbaar is. Ik zie deze financieringsvormen graag als interessant alternatief voor traditionele bancaire financiering,”

Conclusie

“In een snel veranderend financieel landschap is duurzaamheid niet alleen ethisch belangrijk, maar ook een cruciale factor voor succesvolle financiering. Banken vragen steeds vaker om specifieke doelen bij financieringsaanvragen. Terwijl niet-bancaire platforms opkomen als alternatieve financieringsbronnen. Veel ondernemers vinden het voorbereiden van een financieringsaanvraag een ingewikkelde en veeleisende opgave. Als parttime CFO help ik ondernemers om op basis van de
specifieke financieringsbehoefte het juiste type financier te zoeken én te overtuigen.”

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren