Blog

Beter laat, dan te laat

Wanneer ondernemers hulp zoeken voor het herstructureren van de bedrijfsvoering, is de timing van deze vraag essentieel. In sommige gevallen blijkt de onderneming technisch gezien al failliet en is men veel te laat op zoek gegaan naar hulp. Maar wanneer ben je als ondernemer te laat of juist nog wél op tijd? Eén van onze CFO’s neemt ons mee met enkele voorbeelden uit de praktijk…

In de dagelijkse praktijk bereiken ons regelmatig vragen van potentiële klanten hoe wij hen kunnen helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Als wij mogelijkheden zien om te herstructureren dan doen we dat uiteraard, eventueel met hulp van onze gespecialiseerde contacten. Maar in sommige gevallen bereiken deze vragen ons helaas te laat. Bij een quick scan van de situatie blijkt de onderneming al technisch failliet en kunnen we de zaken alleen nog maar netjes afwikkelen.”

Achter de feiten aan
“Ik herinner mij bijvoorbeeld een casus waarbij ik voor een ondernemer in één dag een quick scan heb gemaakt, met hierin vier mogelijke scenario’s. Uiteindelijk koos de ondernemer na een zorgvuldige afweging er noodgedwongen voor om te stoppen en zijn bedrijf af te wikkelen. Dit was weliswaar één van de voorgestelde scenario’s, maar het is wel gelijk het meest negatieve. Eigenlijk was deze ondernemer dus al te laat met het inschakelen van professionele hulp!”

“In een ander geval troffen wij ook een technisch bijna failliete onderneming. Door onze ingrepen in de bedrijfsvoering hebben we zijn bedrijf door een zeer lastige fase geholpen en hebben we de ondernemer geholpen met het afbouwen van zijn bankschulden. In een volgende fase hebben we zeer intensief gekeken naar het business- c.q. verdienmodel en de mogelijkheden om het hoofd blijvend boven water te houden. Was ook deze ondernemer maar op een eerder moment bij ons gekomen, dan hadden we nóg veel meer voor deze ondernemer kunnen betekenen…”

Succesvolle ommekeer
“Uiteraard zijn er ook succesverhalen. Zo was er een ondernemer die wél tijdig aan de bel trok en waarbij we de bank bijtijds een realistisch turnaround-scenario hebben voorgesteld.
Met resultaat! De onderneming is door de bank geherfinancierd en het bedrijf is weer winstgevend. Sterker, het loopt een jaar voor op de geraamde herstructureringsresultaten! Door het herstellen van het vertrouwen bij de bank en door intern een aantal verbeteringen door te voeren (zoals een offertecalculatie, doorbelasting van kosten aan de klant die eerst voor eigen rekening kwamen en inzicht in kosten per activiteit), is de onderneming weer op het rechte pad. Samen met het The CFO Centre worden er alweer plannen voor de toekomst uitgewerkt!”

“Als CFO kunnen wij u naast dit voorbeeld ook helpen bij het analyseren van eventuele exit-mogelijkheden (inclusief bedrijfswaardering), ondersteuning bij M&A-activiteiten (zowel aan de buy-side als de sell-side), de integratie van ondernemingen (post-acquisition integration) of het heronderhandelen van de financieringsstructuren met de bank. Daarvoor hoeft u ons alleen maar in te schakelen. Beter laat, dan te laat!”

Meer weten?
Bent u na het lezen van dit blog onzeker over uw bedrijfsplannen of wilt u simpelweg meer grip krijgen op de toekomst van uw onderneming? Of wilt u meer weten over de toegevoegde waarde van onze CFO’s aan de hand van een online kennismaking van 4×1 uur?

Boek Nu Uw 1:1 Video Gesprek!

Nederland
Email: [email protected]
Telefoon: (035) 3333 555

België
Email: [email protected]
Telefoon: 03 224 0508

Schakel een parttime CFO in

Vertel ons wat u echt wilt voor uw onderneming en leven en laten we het plan bespreken om het echt te realiseren